Pakshi Saptah Photography exhibition

मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरांमध्ये महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानासारखी हरित पट्टा तयार करून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पक्षांच्या संवर्धनास हातभार लावला आहे. उद्यानातील अनुकूल अश्या वातावरणामुळे शहरी तसेच स्थलांतरित पक्षांची ही हक्काची अधिवासाची जागा बनली आहे.

एका बाजूला मिठी नदीचा परिसर आणि दुसऱ्या बाजूला गजबजलेले शहरीकरण, यांच्या मध्यभागी असलेल्या या उद्यानात १२५ पेक्षा जास्त पक्षांच्या प्रजाती आढळतात. त्या जवळजवळ भारतात सापडणाऱ्या एकूण प्रजातींच्या १०% आहे.  त्यामध्ये स्थलांतरित पक्षांचा देखील समावेश आहे. कीटकनाशक, स्वछ्ताकर्मी तसेच फळे खाणाऱ्या पक्षांचा उद्यानात वावर आढळतो. त्याचप्रमाणे असामान्य प्रजातींची देखील येथे नोंद आहे.

मुंबई शहराच्या मध्यभागी असल्यामुळे अभ्यांगतासाठी पक्षी निरीक्षण, पक्षी अभ्यासक आणि पक्षी छायाचित्रण यासाठी उद्यानहे चांगले स्थान आहे.

            श्री. मारुती चितमपल्ली यांचा जन्मदिन व (स्व.) डॉ. सलीम  यांच्या जयंतीचे औचित्त साधून दि. ५ नोव्हेंबर ते १२ नोव्हेंबर हा कालावधी दरवर्षी ‘पक्षी सप्ताह’ म्हणून साजरा करण्यास या वर्षी शासनाने मान्यता दिली आहे. तरी उद्यानाने या वर्षी ‘पक्षी सप्ताह’ निमित्त उद्यानात आढळून येणाऱ्या काही पक्ष्यांचे ऑनलाईन छायाचित्र प्रदर्शन आयोजित केले आहे, जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांमध्ये पक्षांद्द्ल जनजागृती निर्माण करत येईल.

धन्यवाद!!

                                                                             अशोक. न. वाघाये
संचालक, म.नि.उ.

 

मराठी नाव: पिवळ्या पायाची हरोळी
English Name: Yellow-footed Green-Pigeon
Scientific Name: Treron phoenicopterus
Size: 33 cm
Habitat: Forests; orchards; city parks; cultivated village vicinities
मराठी नाव: दयाळ
English Name: Oriental Magpie-Robin
Scientific Name: Copsychus saularis
Size: 20 cm
Habitat: Forest; parks; towns
मराठी नाव: चीरक
English Name: Indian Robin
Scientific Name: Saxicoloides fulicatus
Size: 16 cm
Habitat: Forests; bamboos; hill station gardens
मराठी नाव: कोकीळ
English Name: Asian Koel
Scientific Name: Eudynamys scolopacea
Size: 43 cm
Habitat: Light forests; orchards; city parks; cultivation; open forest
मराठी नाव: जांभळ्या पुठ्ठ्याचा शिंजीर
English Name: Purple-rumped Sunbird
Scientific Name: Leptocoma zeylonica
Size: 10 cm
Habitat: Open forests; gardens; orchards; common in town
s
मराठी नाव: जांभळा शिंजीर
English Name: Purple sunbird
Scientific Name: Cinnyris asiaticus
Size: 11 cm
Habitat: Open forests; grove; gardens
मराठी नाव: तांबट
English Name: Coppersmith Barbet
Scientific Name: Xantholaema haemacephala
Size: 17 cm
Habitat: Light forest; groves; city gardens; roadside tree
मराठी नाव: शिंपी
English Name: Common tailorbird
Scientific Name: Orthotomus sutorius
Size: 13 cm
Habitat: Forest undergrowth; bamboo; grass thickets; secondary growth
मराठी नाव: राखी वटवट्या
English Name: Ashy Prinia
Scientific Name: Prinia socialis
Size: 13 cm
Habitat: Cultivation; edges of forest; scrubs; parks; vicinity of habitation
मराठी नाव: साधा वटवट्या
English Name: Plain Prinia
Scientific Name: Prinia inornata
Size: 13 cm
Habitat: Tall cultivation; grass; scrubs; prefer damp areas
मराठी नाव: सुभग
English Name: Common iora
Scientific Name: Aegithina tiphia
Size: 14 cm
Habitat: Forests; gardens; tree-dotted cultivation
मराठी नाव: पांढऱ्या कंठाची मनोली
English Name: Indian Silverbill
Scientific Name: Euodice malabarica
Size: 10 cm
Habitat: Prefer dry areas; cultivation; scrub and grass; open forests
मराठी नाव: ठिपकेवाली मनोली
English Name: Scaly-breasted munia
Scientific Name: Lonchura punctulata
Size: 10cm
Habitat: Open scrub; cultivation; gardens
मराठी नाव: लाल मनोली
English Name: Red Avadavat
Scientific Name: Amandava amandava
Size: 10 cm
Habitat: Tall grass; reeds; sugarcane; scrub; gardens
मराठी नाव: टिटवी
English Name: Red-wattled Lapwing
Scientific Name: Vanellus indicus
Size: 33 cm
Habitat: Dry; open country
मराठी नाव: कवडी मैना
English Name: Asian Pied Starling
Scientific Name: Gracupica contra
Size: 23 cm
Habitat: Open cultivation; orchards; vicinity of habitation
मराठी नाव: गुलाबी मैना
English Name: Rosy Starling
Scientific Name: Pastor roseus
Size: 22 cm
Habitat: Open areas; cultivation; orchards; flowering trees amidst habitation
मराठी नाव: साळुंकी
English Name: Common Myna
Scientific Name: Acridotheres tristis
Size: 23 cm
Habitat: Human habitation; cultivation; light forest
मराठी नाव: शिपाई बुलबुल
English Name: Red-whiskered Bulbul
Scientific Name: Pycnonotus jocosus
Size: 20 cm
Habitat: Forests; clearings; gardens and orchards; vicinity of human habitation
मराठी नाव: लालबुड्या बुलबुल
English Name: Red-vented Bulbul
Scientific Name: Pycnonotus cafer
Size: 20 cm
Habitat: Light forests; gardens; haunts of man
मराठी नाव: करडा धोबी
English Name: Grey Wagtail
Scientific Name: Motacilla cinerea
Size: 19 cm
Habitat: Rocky mountain streams in summer; open area; forest clearings; watershed
in winter
मराठी नाव: भारद्वाज
English Name: Southern Coucal
Scientific Name: Centropus sparroti
Size: 48 cm
Habitat: Grasslands, cultivation, scrubs, open woodlands, edges of forest
मराठी नाव: पांढऱ्या कंठाची नाचण
English Name: White-spotted Fantail
Scientific Name: Rhipidura albogularis
Size: 19 cm
Habitat: Wooded areas; secondary forest
मराठी नाव: स्वर्गीय नर्तक
English Name: Indian Paradise Flycatcher
Scientific Name: Terpsiphone paradise
Size: 20 cm
Habitat: Light forests; gardens; open country
मराठी नाव: टिकेलची निळी माशिमार
English Name: Tickell’s Blue Flycatcher
Scientific Name: Cyornis tickelliae
Size: 14 cm
Habitat: Shaded forests; bamboos; gardens
मराठी नाव: भारतीय नीलपंख
English Name: Indian Roller
Scientific Name: Coracias benghalensis
Size: 33 cm
Habitat: Open county; cultivation; orchards; light forests
मराठी नाव: लांब शेपटीचा खाटीक
English Name: Long tailed shrike
Scientific Name: Lanius schach
Size: 25 cm
Habitat: Open country; cultivation; edges of forests; vicinity of habitation; gardens;
prefer neighbourhood of water
मराठी नाव: नारंगी डोक्याचा कस्तूर
English Name: Orange-headed Thrush
Scientific Name: Zoothera citrina
Size: 21 cm
Habitat: Shaded forests; bamboo groves; garden
मराठी नाव: चिमणी
English Name: House Sparrow
Scientific Name: Passer domesticus
Size: 15 cm
Habitat: Habitation; cultivation
मराठी नाव: वेडा राघू
English Name: Green Bee-eater
Scientific Name: Merops orientalis
Size: 16-18 cm
Habitat: Open county and cultivation; light forests
मराठी नाव: हळद्या
English Name: Indian Golden Oriole
Scientific Name: Oriolus oriolus
Size: 25 cm
Habitat: Forests; orchards; gardens; around habitation
मराठी नाव: रातवा
English Name: Common Indian Nightjar
Scientific Name: Caprimulgus asiaticus
Size: 24 cm
Habitat: Open-wooded country in plains and hills
मराठी नाव: चातक
English Name: Jacobin Cucko
Scientific Name: Clamator jacobinus
Size: 33 cm
Habitat: Open forests; cultivation orchards
मराठी नाव: राखी कोतवाल
English Name: Ashy Drongo
Scientific Name: Edolius leucophaeus
Size: 30 cm
Habitat: Forests and more open wooded in winter
मराठी नाव: हुदहुद
English Name: Common Hoopoe
Scientific Name: Upupa epops
Size: 31 cm
Habitat: Meadows; open country; gardens lawns; open-light forests
मराठी नाव: टकाचोर
English Name: Rufous Treepie
Scientific Name: Dendrocitta vagabunda
Size: 50 cm
Habitat: Forests; gardens; cultivation; habitation
मराठी नाव: डोमकावळा
English Name: Indian jungle crow
Scientific Name: Corvus macrorhynchos culminatus
Size: 42 cm
Habitat: Forests; rural habitation; small numbers in town and cities
मराठी नाव: पोपट
English Name: Rose-ringed Parakeet
Scientific Name: Psittacula krameri
Size: 42 cm
Habitat: Light forests; orchards; towns; village
मराठी नाव: करण पोपट
English Name: Alexandrine Parakeet
Scientific Name: Psittacula eupatria
Size: 53 cm
Habitat: Forest; orchards; cultivated areas; town
मराठी नाव: ठिपकेवाला होला
English Name: Spotted dove
Scientific Name: Streptopelia chinensis
Size: 30 cm
Habitat: Open forests; scrub; habitation; cultivation
मराठी नाव: सुगरण
English Name: Indian baya weaver
Scientific Name: Ploceus p. philippinus
Size: 15 cm
Habitat: Open country; tree and palm-dotted cultivatio
n
मराठी नाव: ठिपकेवाला पिंगळा
English Name: Spotted Owlet
Scientific Name: Athene brama
Size: 21 cm
Habitat: Open forests; orchards; cultivation; vicinity of habitation
मराठी नाव: गव्हाणी घुबड
English Name: Common Barn Owl
Scientific Name: Tyto alba
Size: 36 cm
Habitat: Grasslands; cultivation; human habitation; town-centres
मराठी नाव: घार
English Name: Black Kite
Scientific Name: Milvus migrans
Size: 61 cm
Habitat: Mostly neighbourhood of humans
मराठी नाव: समुद्री घार
English Name: Brahminy Kite
Scientific Name: Haliastur indus
Size: 50 cm
Habitat: Margins of lakes; marshes; river; sea coast
मराठी नाव: ढोकरी
English Name: Indian Pond Heron
Scientific Name: Ardeola grayii
Size: 46 cm
Habitat: Marshes; jheels; riverside; roadside ditches; tidal creeks
मराठी नाव: राखी बगळा
English Name: Grey heron
Scientific Name: Ardea cinerea
Size: 100 cm
Habitat: Marshes; tidal creeks; fresh water bodies
मराठी नाव: जांभळा बगळा
English Name: Purple heron
Scientific Name: Ardea purpurea
Size: 78-90 cm
Habitat: Marshes and lakes
मराठी नाव: समुद्री बगळा
English Name: Western Reef-egret
Scientific Name: Egretta gularis
Size: 65 cm
Habitat: River deltas; coasts; mangrove
मराठी नाव: छोटा बगळा
English Name: Little Egret
Scientific Name: Egretta garzetta
Size: 63 cm
Habitat: Margins of coastal and inland water habitats, preferring open areas with
shallow freshwater
मराठी नाव: मध्यम बगळा
English Name: Intermediate Egret
Scientific Name: Egretta (Mesophoyx) intermedia
Size: 80 cm
Habitat: Wetlands; coast
मराठी नाव: मोठा बगळा
English Name: Great egret
Scientific Name: Egretta alba
Size: 94-104 cm
Habitat: Marshes; jheels; river; tidal estuaries
मराठी नाव: गायबगळा
English Name: Cattle Egret
Scientific Name: Bubulcus ibis
Size: 51 cm
Habitat: Marshes; lakes; forest clearing; also fields
मराठी नाव: छोटा पाणकावळा
English Name: Little Cormorant
Scientific Name: Phalacrocorax niger
Size: 50 cm
Habitat: Village tanks; jheels; lakes; river and coastal areas
मराठी नाव: भारतीय पाणकावळा
English Name: Indian Cormorant
Scientific Name: Phalacrocorax fuscicollis
Size: 63 cm
Habitat: Large freshwater wetlands; estuaries; brackish tidal creeks and mangrove
swamps
मराठी नाव: पांढऱ्या छातीचा धीवर
English Name: White-throated Kingfisher
Scientific Name: Halcyon smyrnensis
Size: 28 cm
Habitat: Forests; cultivation; lakes; riverside; also coastal mangrove and estuaries
मराठी नाव: सामान्य धीवर
English Name: Common Kingfisher
Scientific Name: Alcedo atthis
Size: 16 cm
Habitat: Streams; lakes; canals; also coastal areas
मराठी नाव:
English Name: Common moorhen
Scientific Name: Gallinula chloropus
Size: 32 cm
Habitat: Vegetation and reed-covered ponds; tanks; jheels
मराठी नाव: अडई
English Name: Lesser Whistling-Duck
Scientific Name: Dendrocygna javanica
Size: 35-45 cm
Habitat: Still freshwater lakes with plentiful vegetation
मराठी नाव: हळदीकुंकू बदक
English Name: Spot-billed Duck
Scientific Name: Anas poecilorhyncha
Size: 58-63 cm
Habitat: Wetlands; freshwater vegetation; covered jheels; reserviours
मराठी नाव: पांढऱ्या छातीची पाणकोंबडी
English Name: White-breasted Waterhen
Scientific Name: Amaurornis phoenicurus
Size: 32 cm
Habitat: Reed covered marshes; ponds; tanks; monsoon cultivation
मराठी नाव: छोटा टिलवा
English Name: Little Stint
Scientific Name:
Size: 14 cm
Habitat: Coastal mudflats; salt pans; shallow open freshwater; muddy lakes; river
margin
मराठी नाव: तपकिरी डोक्याचा कुरव
English Name: Brown-headed Gull
Scientific Name: Chroicocephalus brunnicephalus
Size: 42 cm
Habitat: Coasts; river and lakes
मराठी नाव: केंटीश चिखल्या
English Name: Kentish Plover
Scientific Name: Charadrius alexandrinus
Size: 17 cm
Habitat: Coastal sandfltas; salt pans but inland on river sandbanks; open lakeshores
and drying floods
मराठी नाव: छोटा कंठेरी चिखल्या
English Name: Little Ringed Plover
Scientific Name: Charadrius dubius
Size: 16 cm
Habitat: Tidal mudflats; estuaries; edges of lakes
मराठी नाव: छोटा चिखल्या
English Name: Lesser sand Plover
Scientific Name: Charadrius mongolus
Size: 19 cm
Habitat: Coastal sand and mudflats; river and jheels; margin and flooded inland fields
मराठी नाव: काळ्या शेपटीचा पाणटिवळा
English Name: Black-tailed Godwit
Scientific Name: Limosa limosa
Size: 35 cm
Habitat: Coastal; open mudflats
मराठी नाव: काळ्या डोक्याचा शराटी
English Name: Black-headed Ibis
Scientific Name: Pseudibis papillosa
Size: 75 cm
Habitat: Marshes; riverside
मराठी नाव: दलदली हारिण
English Name: Eurasian Marsh Harrier
Scientific Name: Circus aeruginosus
Size: 56 cm
Habitat: Marshes; jheel; wet cultivation
मराठी नाव: सामान्य तुतारी
English Name: Common Sandpiper
Scientific Name: Actitis hypoleucos
Size: 20 cm
Habitat: Freshwater marshes; lakes; tidal areas; creeks
मराठी नाव: युरेशियन करवनाक
English Name: Eurasian stone-curlew
Scientific Name: Burhinus oedicnemus
Size: 40 cm
Habitat: Prefers dry open habitats with some bare ground
मराठी नाव: छोटा रोहित
English Name: Lesser Flamingo
Scientific Name: Phoenicopterus minor
Size: 80-90 cm
Habitat: Prefers salts and brackish lagoons and salts pan

This Post Has 37 Comments

 1. Dr Hasumati Chheda

  Very informative
  Nicely presented

 2. Suresh S Sonawane

  I wish to contribute in this mission by displaying above bird details at one of the biggest railway station of Mumbai, can a framed pictures make available?

 3. Makarand Saraf

  Lovely collection of bird photographs. Kudos to all the contributors.

 4. Tarannum

  It’s very nice
  for providing a significant information and also the remembrance ideas for salimali

 5. SURESH JAGTAP

  Exciting

 6. Dilip K. Kakavipure

  Very informative for all, The scientific local and common name with description of commenly found Bird’s in and around city. Congratulations for this initiative.

 7. Dilip K. Kakavipure

  Very informative documentation for all, The scientific local and common name with description of commenly found Bird’s in and around city. Congratulations for this initiative.

 8. Anushka

  Thia is very iformative. The photos are really awesome! Love this!!! Experienced something new today 😉

 9. Hemlata Desai

  Kadhi hi na pahilele pakshi pahile. Pahun man prassana zale. Pakshi dakhavlya baddal dhanyawaad!

 10. Mayuresh Gaikwad

  Amazing photos and Good information

 11. Anil Dukale

  Thia is very informative. The photos are really awesome Click!
  Experienced something is new today 😉

 12. krishna rikame

  khup sundar sagle pakshi pahile aahet javalun parantu tyanchi nav mahit navhte….

 13. Ira Desai

  Very informative…. really loved it!👌🏻

 14. Vitthal Chitnis

  सुंदर उपक्रम.
  खरंच फार छान माहिती मिळाली.
  धन्यवाद….

 15. Sunita Aiyer

  Lovely … are these all spotted easily at the nature park

  1. admin@mnp

   No mam..Some birds are rarely seen

 16. Sudhir Bhatwadekar

  Truly beautiful birds and photographs! Very Informative.

 17. Ketan Patil

  A good & Knowledgeable information for all..Congratulations for the start up…An essential thing for nature conservation..More than 150 species of birds get ruined in the Last 500 years..

 18. Shirdhankar Narendra

  Great efforts to presentation of all birds found near Meethi belt
  Request to errect watch towers in Mumbai where all these species are seen for all bird lovers

 19. Kerry Dsouza, Thakur College

  Beautiful Birds, Excellent Photography…… I am sharing with my students, as today itself taught in eve, about Renouned Ornithologist Dr. Salim Ali.
  Wow…..

 20. Kedar Thakur

  Very nice 👌👍

 21. अनुराधा

  फारच सुंदर फोटो.
  त्यामुळे पक्षी स्पष्ट दिसतो . नवे व माहिती मुळे पाहताना खूप छान वाटते व आनंद वाटतो.

 22. Manohar godse

  सुंदर ! संग्रही ठेवण्यासाठी खुप खुप छान !

  A good & Knowledgeable information for all..Congratulations for the start up !

  मनोहर गोडसे

 23. subhash yadav

  Nice

 24. Ankita Pandey

  Amazing photography
  I was amazed seeing such beautiful birds

 25. Manisha Kale

  Amazing

 26. Saurabh Pandurang Pawar

  Amaging photo and very interested and important topic very nice

 27. Pavan Ramchandra lase

  Pakshi saptah Madhe khup sunder mahiti pakhyanbaddal dili aahe.yamule vidyarthyana pakshyanbaddal apalya dnyanat bhar hoil…

 28. Kumud sakpal

  Very informative. Photography superb.

 29. Krina Panchamia

  Wow…beautiful birds collection loved it…good efforts..👏 thank u

 30. Rachana Kalgutkar

  Vry informative ….knew few of this birds but got to know many more

 31. Prasad zodge

  Mast

 32. शिकारे सर

  लुभावनी …जैवविविधता

 33. अनुजा परब

  फोटो व त्या बद्दल दिलेली माहिती खूप छान वाटली त्या बद्दल धन्यवाद

 34. watch series

  I cannot thank you enough for the post. Much thanks again. Really Cool. Shelby Tretter

Leave a Reply